3 comments

  1. Too sweet not to mention:“I don’t care what Brown says, it is an English flag and I would refuse point blank to put one in my garden — it wouldn’t be long before someone put my windows in.” Via doctorvee .

  2. , ble mae’n treulio dydd yn mynd o gwmpas trefi yn etholaeth y Canghellor yn gwisgo crys-T gyda Jack yr Undeb arno er mwyn mesur agwedd y trigolion. Oes rhaid dweud nad oedd yr ymatebion yn rhai cwrtais? Trwy doctorvee gwleidyddiaeth, prydeindod, cenedlaetholdeb, gordon brown Generated By Technorati Tag Generator

  3. Kirkcaldy, Cardenden and Cowdenbeath! My god! He obviously REALLY didnt know what he was letting himself in for!